Nieuwe Energiewet, wat gaan we doen?

Zonnepanelen, warmtepompen en oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn niet meer weg te denken uit de huidige woonomgeving: we gaan steeds meer naar een CO₂ neutraal en lokaal energiesysteem toe. Gebruik van energieopslag en een home energiemanagement systeem zullen bij het realiseren van een efficiënt lokaal energiesysteem essentieel zijn.

Niet alleen de techniek veranderd. Regelgeving zal ook aangepast moeten worden naar de steeds veranderende energiemarkt. Hoe creëren we maatschappelijk draagvlak? Hoe borgen we veiligheid? Zal de bewoner zelf ook interactie met het home energiemanagement systeem hebben of werkt het systeem uit zichzelf?

Huishoudens gaan een steeds meer actievere rol aannemen in het zelf produceren en leveren van energie. Dat maakt dat woningen onderling een interactief web gaan vormen van energie uitwisseling, in zogeheten energie gemeenschappen. De nieuwe Energiewet zal inkaderen wat voor rechten en regels gaan gelden voor deze energie gemeenschappen.

In samenhang met de nieuwe Energiewet zijn er regelingen in voorbereiding die gericht zijn op het ontlasten van het energienet. Zo maakt de afbouw van de Salderingsregeling het financieel minder aantrekkelijk om zelf opgewekte energie terug te leveren naar het net. Daarnaast ligt er een voorstel klaar om huishoudens een maximaal aantal KW, een bandbreedte, te laten kiezen van wat ze maximaal aan vermogen per uur kunnen afnemen van het net. Deze bandbreedte hangt dus af van hoeveel netbelasting een huishouden heeft. Een huishouden met een elektrische auto, een warmtepomp en zonnepanelen heeft een andere netbelasting dan een traditioneel huishouden die dat allemaal niet heeft. Dit energietarief model zorgt ervoor dat de belasting op het net wordt uitgesmeerd. Beide regelingen intensiveren het optimaal benutten van zelf opgewekte energie, met inzet van lokale energieopslag en een home energiemanagement systeem.

De komende periode tot aan het in dienst treden van nieuwe regelgeving moet gebruikt worden om ervaring op te doen met home energiemanagement systemen. Concept en praktijk moeten soepel op elkaar ingespeeld zijn, zodat we het doel niet uit het oog verliezen: een CO₂ neutraal energiesysteem!

Deel deze publicatie:

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Sluit deze banner om verder te gaan met het gebruik van deze website.