Een tijdlijn van het energienet

Dat het winderige Nederland bij uitstek geschikt is voor schone energieproductie door wind is niemand waarschijnlijk ontgaan tijdens storm Corrie. Wat een energie! ?

Maar het waait niet altijd. Het verwezenlijken van een duurzame energievoorziening vraagt dan ook om energieproductie uit diverse groene energiebronnen. ☀️ In de gebouwde omgeving komt daarbij ook inzet van duurzame installaties en productie van zelf opgewekte zonne-energie bij kijken. Hierdoor komt er wel een grote druk te liggen op het energienet. Er ligt een enorme uitdaging om de energie infrastructuur snel aan te passen op de toenemende vraag naar hernieuwbare energie. Hoe gaan we dat verwezenlijken?

Om vooruit te kijken, kijken we eerst terug naar een paar grote gebeurtenissen in de geschiedenis van het energienet.

  • 1886: De eerste centrale elektriciteitsvoorziening wordt in gebruik genomen in Kinderdijk voor openbare verlichting. Er ontstaan particuliere initiatieven en om meer structuur in te brengen grijpt de overheid in door energievoorziening te centraliseren en beheer op regionaal niveau te houden.
  • 1949: Energie productie bedrijven besluiten samen te werken en de Samenwerkende Elektriciteits – Productiebedrijven (SEP) wordt opgericht. De belangrijkste taak is aanleg van het hoogspanningsnet die verschillende netten met elkaar moet verbinden.
  • 1959: Ontdekking van de gasbel bij bij Slochteren, in Groningen. Er vindt een grote energietransitie plaats: heel Nederland gaat aan het gas. In niet meer dan 10 jaar tijd wordt er door heel Nederland een gasleiding netwerk uitgerold.
  • 1973: De oliecrisis zorgt voor explosieve olieprijzen. Hierdoor gaan we anders kijken naar gebruik van buitenlandse grondstoffen. De overheid wil meer richten op diversificatie van energiebronnen om zo minder afhankelijk te worden van één energiebron. Ook wordt er meer gefocust op duurzaamheid en energiebesparing.
  • 1995: Er vindt een verandering in de energiemarkt plaats. Energie productie, levering en transport worden van elkaar losgekoppeld, met als doel meer innovatie en lagere energieprijzen. Transport van energie blijft door de overheid gereguleerd, maar de consument kan nu zelf een energieleverancier kiezen.
  • 2019: Het klimaatakkoord wordt ondertekend waarin wordt afgesproken dat in 2030 70% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen zal bestaan. Energie wordt weer steeds meer decentraal geproduceerd, door bijvoorbeeld kleinschalige windparken en lokale zonne-energie opwek.
  • 2021: De netbeheerders zijn druk om de capaciteit van het energienet te vergroten, maar dit kost veel tijd, personeel en geld.

Hoe verder in de toekomst? Alleen inzetten op het verzwaren van het energienet zal waarschijnlijk niet voldoende zijn. Er zijn meer maatregelen nodig om de elektrificatie van de energiemarkt mogelijk te maken.

O-Nexus is ervan overtuigd dat slimmer gebruik van de beschikbare energie ook een belangrijke rol zal gaan spelen. Gebruik van data, machine Learning, optimalisering van energiestromen en energieopslag maakt van de woning een zelfsturende energiehub die het energienet minder belast. ⚡️

Deel deze publicatie:

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Sluit deze banner om verder te gaan met het gebruik van deze website.